Kernestyring

Kernestyring® er et værktøj til svinebedrifter med egen avl, som kan hjælpe dig med at opnå en avlsfremgang i din besætning. Du lærer dine avlsdyrs indeks at kende og kan herudfra udvælge de søer og polte, der har det højeste indeks. På den måde opnår du gode produktionsresultater – og dine svin bliver hermed mere værd, når de skal sælges.

Fordelene ved egen produktion af polte er bl.a.:

 

Ulemper ved egen produktion af polte er bl.a.:

 

Overvejer du selv at begynde at producere dine egne polte? Eller producerer du allerede dine egne polte og vil bare gerne være bedre til det? Så kontakt os på 6315 5400 og hør mere.