Landdistriktsudvikling

Går du med tanker om at gennemføre et projekt på din ejendom, som gavner natur og miljø, skaber nye arbejdspladser eller bedre levevilkår i et landdistrikt eller fremmer landbrugets konkurrenceevne gennem udvikling og innovation? Så er der måske mulighed for, at du kan få støtte til projektet.

Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe dig med at undersøge mulighederne for tilskud samt udarbejde eller rådgive om udarbejdelsen af en ansøgning om tilskudsmidler.

Ansøgningsfristerne for de forskellige tilskudsordninger er spredt over året, og i visse tilfælde kan der være behov for at få afklaret en række spørgsmål, inden ansøgningen indsendes. Derfor: Er du i tvivl om dine muligheder, så tag fat i en miljøkonsulent fra Patriotisk Selskab og få en vurdering. Jo før, desto bedre.