Miljøansøgninger

Ved etablering af dyrehold eller ved udvidelse eller ændring af det nuværende, skal der udarbejdes en miljøgodkendelse/tilladelse eller anmeldelse. At få udarbejdet en god miljøansøgning kræver mere end blot at udfylde et skema.

Vores erfarne miljøkonsulenter kan, i samarbejde med vores øvrige konsulenter, rådgive dig om mulighederne på din ejendom. Samarbejdet med de øvrige konsulenter sikrer, at der tages forbehold for flere faglige aspekter end blot de miljømæssige, når projektet med udvidelsen af dyreholdet skal gennemføres, og miljøansøgningen skal udarbejdes.

Vi gennemgår din ejendom sammen med dig og analyserer projektet for at afdække eventuelle udfordringer i forhold til naboer/lugt, ammoniakpåvirkning af naturområder eller næringsstofudvaskning, før det egentlige arbejde med udarbejdelsen af en ansøgning går i gang.

Ud fra dine ønsker til udvidelsen eller ændring af dyreholdet vil vi hjælpe dig til at få den bedst mulige optimale løsning med færrest mulige begrænsninger.

Vigtigt med god kontakt til kommune/sagsbehandler
Et vigtigt element i godkendelsesprocessen af din ejendom er en åben og konstruktiv dialog med kommunen/sagsbehandleren. Vi søger altid at følge ansøgningen til dørs. Vi anbefaler derfor et indledende formøde med kommunen på ejendommen, hvor projektet præsenteres, og sagsbehandleren får et førstehåndsindtryk af projektet og producenten selv.

Ved den efterfølgende sagsbehandling i kommunen er vi i tæt dialog med kommunen omkring de vilkår, der skal indgå i miljøgodkendelsen, så de bliver tilpasset den måde, du vil drive din produktion på.

Vi tilbyder også:

  • Revurderinger
  • Anmeldelser
  • Arealgodkendelser
  • Miljøscreening af ejendom ved køb- og salg
  • Miljøstrategi

 

Hvis du ønsker yderligere information, så kontakt teamleder Tine Zimmermann (Miljø, natur og husdyr).