Ø90 Online og Summax

– Online økonomistyring – lettere og hurtigere

Vil du gerne spare tid og samtidig få mere struktur på og overblik over din økonomi? Så bør du overveje de muligheder, der er for at styre økonomien digitalt, bl.a. når det kommer til fakturering, arkivering og bogføring.

Hos Patriotisk Selskab har vi eksperter siddende i de to økonomistyringsprogrammer, Summax og Ø90 Online, som er tilpasset landbrug. Vi kan introducere dig til programmerne, hjælpe dig med at få dem i drift samt løse de udfordringer, du måtte møde i forbindelse med din daglige brug af programmerne.

Summax
Med Summax kan du rydde dit skrivebord for papir og arkivere dine regnskabsbilag, foderplaner, sprøjtejournaler m.m. elektronisk, så de er lette at finde igen.
Du kan derudover modtage elektroniske fakturaer – fx fra leverandører – som kan arkiveres, betales og bogføres i ét og samme klik. De fleste leverandører er efterhånden klar til at sende elektroniske fakturaer.

Summax er en oplagt mulighed for at få samling på dine bilag og eliminere risikoen for, at de går tabt. Du – og din økonomirådgiver hos Patriotisk Selskab – kan både tilgå bilagene fra tablet, pc og mobil.

Ø90 Online
I en og samme brugerflade kan du bogføre, fakturere, udarbejde lynfakturaer, arkivere, modtage e-fakturaer, lave budget og indberette oplysninger til en statusseddel vedrørende eksempelvis køb og salg.

Det er muligt at give din kontaktperson hos Patriotisk Selskab adgang til dine data. Det betyder, at du altid kan få din sædvanlige kontaktperson hos Patriotisk Selskab til fx at hjælpe med din bogføring eller momsopgørelse, hvis du ikke selv har tid. Desuden kan vi udarbejde dit skatteregnskab, din årsrapport, budgetter og opfølgninger direkte på baggrund af de bilag, du har bogført i Ø90. Jo grundigere og mere præcis en indberetning, du foretager, jo mere præcise kan vi derfor også være.

Mange har både Ø90 Online og Summax, da de to programmer supplerer hinanden godt. Du kan også nøjes med kun ét af programmerne.

Hvis du har brug for mere information, så kontakt din rådgiver eller en af vores Summax-/Ø90 Online-superbrugere.