Kapitelstakster

 

Kapitelstaksten for 100 kg byg var 101,53 kr. i 2016, svarende til et fald på 16,21 kr. i forhold til 2015. Kapitelstaksten for 100 kg hvede var 102,46 kr., svarende til et fald på 10,12 kr. i forhold til 2015.

Kapitelstakster for 2014 og før kan ses på Danmarks Statistik under landbrug, gartneri og skovbrug, Landbrug, økonomi m.v.

Læs nyhedsbrev nr. 60 af 15. februar 2017 fra Danmarks Statistik.