Kvælstofprognose

Kvælstofprognosen for 2016 viser et større kvælstofbehov end normalt. På landsplan er kvælstofbehovet ca. 11.000 ton eller godt 4 kg N pr. ha landbrugsareal større end normalt.

Kvælstofprognosen offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

LandbrugsInfo kan du se kvælstofprognoserne for tidligere år.

Kvælstofprognosen i relation til gødningsplan og gødningsregnskab

Bedriftens samlede kvote for kvælstof skal ifølge  Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække korrigeres efter kvælstofprognosen for vinterkorn og forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for overvintrende afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren – dvs. græs, vinterraps o. lign., men prognosen gælder altså for vinterkorn

Korrektionen er for område A 0 for grovsand JB 1 og JB 3, +10 for finsand JB 2 og JB 4 og  +15 for lerjord over JB 4 for planperioden 2015/2016. For område B ligeledes 0 for grovsand JB 1 og JB 3, +5 for finsand JB 2 og JB 4 og  +10 for lerjord over JB 4 for planperioden 2015/2016.

Se opdelingen A og B her på kortet

Hvor gælder kvælstofprognosen?

Prognosen anvendes på marker med vinterkorn og forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov, uanset om der er tilført husdyrgødning eller ej. Prognosen gælder ikke for overvintrende afgrøder, der har en stor kvælstofoptagelse i løbet af efteråret og vinteren, dvs. græs, vinterraps o. lign.

Prognosen gælder både for vandede og uvandede jorder.

Læs mere om kvælstof og kvælstofprognoser