Publikationer

Her kan du downloade og læse diverse publikationer fra Patriotisk Selskab:

Årsberetning

Vores årsberetning udkommer i maj måned. Beretningen indeholder dels en beskrivelse af vores aktiviteter gennem det seneste regnskabsår, dels bestyrelsens kommentarer til den førte landbrugs- og erhvervspolitik samt et bud på Patriotisk Selskabs aktiviteter og strategier for det kommende år.

 

Årsberetning 2016/2017
Årsberetning 2015/2016
Årsberetning 2014/2015
Årsberetning 2013/2014
Årsberetning 2012/2013
Årsberetning 2011/2012
Årsberetning 2010-2011 (2) (pdf)
Årsberetning 2009-2010 (1) (pdf)

 

 

Driftsanalyser

Vores Driftsanalyser udkommer ultimo november måned. Heri indgår enkeltresultater (Virksomhedsanalyser) fra ca. 175 større jordbrugsvirksomheder.

Driftsanalyser er en driftsøkonomisk håndbog, som dels indeholder forskellige produktionstal sammenlignet på bedriftsniveau, dels en række artikler målrettet større jordbrugsvirksomheder.

 

Jubilæumsberetning

Patriotisk Selskab i 200 år
Bogen er udgivet i anledningen af vores 200 års jubilæum i 2010.