05
Mar
Lodsejere inddrages i 2. generations naturplaner

Ca. 300 særlige Natura 2000-lodsejere vil i løbet af marts/april og frem til påske blive inviteret til møde med Naturstyrelsen. Mange af de særlige Natura 2000-lodsejere er medlemmer hos Patriotisk Selskab, og vi kan kun opfordre til at deltage i disse møder.

På baggrund af de mange høringssvar, der indkom i forbindelse med 1. generationsplanerne, er Naturstyrelsen blevet opmærksom på, at mange lodsejere ikke har følt sig hørt eller inddraget. Efter massivt pres fra bl.a. L&F er Miljømålsloven derfor ændret, så det nu er et lovkrav, at væsentligt berørte lodsejere skal inddrages.

Patriotisk Selskab anbefaler at deltage ved disse møder!

Efter møderne vil der være mulighed for, at hver enkelt særlig Natura 2000-lodsejer kan mødes med Naturstyrelsen og få en snak, som kun gælder for den enkeltes ejendom.

For de lodsejere, som er væsentligt berørt af Natura 2000-områderne og som er kategoriseret som særlig Natura 2000-lodsejere, vil vi opfordre til at bruge den tid, der er afsat til hver enkelt. Alle særlige Natura 2000-lodsejere er vægtige spillere for overhovedet at få planerne til at virke!

Det er planen, at Naturstyrelsen tager notat af disse møder og sikrer, at de relevante kommuner får tilsendt dette notat og inddrager det i den videre planlægning for den lysåbne natur.

Skovplanerne er ikke i spil, da de har en længere planperiode.

For yderligere oplysninger, kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg