08
Apr
10 vigtige forsikringer, landmænd skal huske

Af driftsøkonom Sarah Lilaa, Patriotisk Selskab, og landbrugschef Henriette Andreassen, V-R Gruppen

Mange oplever, at forsikringen ikke dækker godt nok, når uheldet er ude. I værste fald kan det føre til, at din virksomhed går konkurs.

Vi anbefaler derfor, at du gennemgår dine forsikringer. Når du gør det, så undersøg, om følgende dækninger/forhold er med i din forsikring – og hvis ikke, så overvej, om der skal ændres på dine forsikringer.

1. Flytteret
Flytteret betyder, at hvis der sker en skade på en bygning, kan du vælge at bruge forsikringssummen på en anden bygning og/eller genopføre bygningen på en af dine andre ejendomme. Det kan således være en fordel, hvis du har drift på flere ejendomme med forskellige matrikelnumre.

2. Nygarantiforsikring
I alle forsikringer er der indarbejdet afskrivninger på bygninger og inventar, hvilket betyder, at der trækkes en procentdel fra erstatningen, alt efter hvor gammel den ting, der skal erstattes, er. Brænder din stald eksempelvis ned, og er den ikke helt ny, dækker forsikringen således ikke en fuld genopbygning, og du er selv nødt til at spæde penge i den nye stald.

Med en nygarantidækning gælder afskrivningerne ikke, og du er garanteret en erstatning, der svarer til det beløb, som et produkt magen til det gamle vil koste. Det er derfor en dækning, der er værd at overveje, hvis du har bygninger og inventar af ældre dato.

Læs mere om afskrivninger her.

3. Silotankskadedækning
Hvis du har en silotank, hvor der kan være problemer med vandtrykket, så overvej, om du skal have en silotankskadedækning.

4. Maskinkaskodækning
Er dine maskiner godt nok dækket? Og er der driftstab med i forsikringen, så du kan få lov at leje en anden maskine, mens din egen er på værksted?

5. Dækning ved leje og lån af maskiner
Er du forsikringsdækket, hvis du lejer eller låner maskiner?

6. Gravedækning
Hvis du foretager gravearbejde, kan det hurtigt blive en dyr affære, hvis du rammer et kabel. Sørg derfor for at have en gravedækning.

7. Dækning af hærværk
Vidste du, at du med nogle forsikringer kun er dækket mod hærværk, hvis hærværket sker på et af de forsikringssteder, der er angivet i policen? Udøves der eksempelvis hærværk på en traktor, der er parkeret på en mark, så dækker forsikringen kun, hvis marken er angivet som forsikringssted. Det er derfor med at få angivet alle relevante forsikringssteder i policen.

8. Dækning af halmbrande
Hvis du opbevarer halm, er det vigtigt, at du i policen har registreret alle de bygninger, hvor du opbevarer det eller kan finde på at opbevare det. Ellers risikerer du, at forsikringen ikke dækker halmbrande.

9. Dækning af GPS på maskiner
Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvordan dit GPS-anlæg i traktoren er dækket. I nogle traktorer er det nemmere at afmontere GPS-antennen end i andre.

Forsikringsmæssigt skelnes der ofte imellem, om GPS’en er en integreret del af maskinens tag eller er påmonteret. Det kan betyde, at det kan være svært at få dækket GPS’ens værdi, hvis ikke forsikringsbetingelserne er specifikke nok.

10. Dækning ved transport af afgrøder
Der kan være stor forskel på værdien af eksempelvis et læs korn og et læs hvidkløver. Du kan derfor med fordel tjekke dækningssummen ved transport af afgrøder.

Du skal især være opmærksom, hvis der i dine forsikringsbetingelser er forskel på, om du kører afgrøderne direkte hjem på lager, eller om du kører ab mark til foderstofforretningen.

Vær også opmærksom på, hvordan du er forsikret, hvis du hjælper andre med høsten eller kører lidt maskinstation ved siden af din egen drift.

HER KAN DU LÆSE MERE OM, HVORDAN DU FÅR EN FORSIKRING, DER ER GOD NOK.

Har du brug for en snak om økonomien i dine forsikringer eller dine behov? Så kontakt driftsøkonom Sarah Lilaa fra Patriotisk Selskab.

Hvis du har brug for hjælp til at få de rigtige dækninger med i din forsikring, er du også velkommen til at kontakte landbrugschef Henriette Andreassen fra V-R Gruppen på 6048 9811 eller henriette@v-r.dk.