11
Sep
12 herregårde støttet af Realdania-projeketet “Fremtidens Herregård”

Skolehaver, nye rammer for filmproduktion og produktion af grøn energi til lokalområdet – alt sammen med udgangspunkt i herregårde. Det er blot tre af de i alt 12 nytænkende projektidéer, der har modtaget støtte til udvikling gennem Realdanias kampagne “Fremtidens Herregård”.

Et bredt udvalg af landets herregårde valgte at byde ind, da Fremtidens Herregård i juni efterlyste idéer til projekter, der skaber lokal dynamik og bedre livskvalitet på landet, samtidig med at herregårdens bygninger og helheder bevares for eftertiden.

I samarbejde med et fagligt rådgivningspanel har Realdania nu udvalgt 12 projektforslag, der nytænker herregårdens rammer til nye aktiviteter og ny forretning. Idéerne spænder vidt: Fra filmproduktion til fødevareambassade. Fra sport- og friluftscenter til skolehaver. Og fra veteranbilworkshops til innovationsrefugium og produktion af grøn energi.

I første omgang støttes de udvalgte projekter med op til 200.000 kr. til udvikling og kvalificering. Projekterne tilknyttes relevante rådgivere, som – sammen med ejerne – skal udfolde den arkitektoniske og forretningsmæssige idé. I løbet af foråret 2014 afklares det, om alle projekter er klar til realisering.

De udvalgte  projekter er:

 • Svenstrup, Borup Svenstrup Gods ønsker at udvikle et sport- og friluftscenter med arrangementer, friluftstilbud og naturoplevelser – herunder mountainbike og løb til gavn for lokalsamfundets forenings- og friluftsliv.
 • Klintholm, Borre På Møn vil Klintholm Gods understøtte turismen i lokalområdet ved at styrke ejendommen Hunosøgård som feriested, lokalt samlingspunkt og markedsplads for mønske fødevarer og udendørs aktiviteter.
 • Wedelslund, Galten Wedelslund Gods vil videreudvikle og understøtte stedets eksisterende veteranbilklubs aktiviteter ved at øge garagekapaciteten og etablere bl.a. værkstedsfaciliteter.
 • Gunderslevholm, Herlufmagle På Gunderslevholm vil ejeren omdanne den trelængede avlsgård til et socialt mødested for lokalområdets aktiviteter og aktører i en spektakulær ramme af arkitektonisk høj kvalitet: en markedsplads – eller basar – for udveksling af varer, idéer, kultur og viden.
 • Villerup Hovedgaard, Hjørring Idéen på Villerup Hovedgaard er at anvende gårdens driftsbygninger til et biomasseanlæg, der producerer varme direkte til fjernvarmenettet. Projektet omfatter bl.a. genanvendelse af stedets bindingsværkslade.
 • Lilliendal, Mern Med projektet vil Lilliendal genskabe og tilpasse det gamle nyttehaveanlæg som ramme om en have for sydsjællandske skoleelever. Skolehaven skal være en ’udeskole’ med fokus på havedyrkning, mad og natur.
 • Steensgaard, Millinge Steensgaard ønsker at formidle viden om økologisk fødevareproduktion til skoler og danne ramme om bl.a. lejrskoleophold. Idéen er en naturlig forlængelse af stedets eksisterende fødevareproduktion og undervisningsaktiviteter.
 • Grønnessegaard, Hundested Grønnessegaard vil samle flere led i kæden fra jord til bord og producere fødevarer af høj kvalitet med fokus på bæredygtighed og dyrevelfærd. Projektet omfatter også etablering af socialøkonomiske arbejdspladser.
 • Søholt, Maribo Søholt vil bygge videre på den tidligere gennemførte renovering af barokhaven og skabe et støttepunkt for udvikling af dansk haveturisme: et traktørsted og et havekulturcenter
 • Østrupgaard, Faaborg Med etablering af bl.a. en række overnatningsmuligheder og et såkaldt ’innovationskøkken’ skal Østrupgaard være ramme om et mødested i forbindelse med udviklings- og innovationsprocesser i dansk og udenlandsk erhvervsliv.
 • Boltinggaard, Ringe Boltinggaard har planer om at blive omdrejningspunkt for filmproduktion på Fyn med et fleksibelt filmstudie, overnatningsfaciliteter til crew, museum for filmkulisser, biograf med mere
 • Engestofte, Maribo Engelstofte ønsker at skabe en ’fødevareambassade’ for mindre, lokale fødevareproducenter og det lokale erhvervsliv. Omdrejningspunktet skal være et multifunktionelt rum, hvor der kan holdes bl.a. markeder, events og møder.

 

Om kampagnen
Fremtidens Herregård blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to allerede gennemførte idékonkurrencer har Fremtidens Herregård tidligere givet støtte til i alt 24 projekter på herregårde.