16
Jan
2. generations vandplaner i høring

Miljøministeriet har nu offentliggjort de nye vandområde- og naturplaner, der inkluderer en række politiske mål for de danske vandområder og den danske natur. Overordnet i vandområdeplanerne er det, at kvælstofbelastningen af vandmiljøet skal reduceres med yderligere 7.800 tons kvælstof frem mod år 2021. Det skal bl.a. ske ved etablering af nye vådområder. Der skal desuden ske indsatser ved fjorde, søer, vandløb samt på spildevandsområdet for i alt 4,6 milliarder kroner.

Indsatserne vil være spredt ud over hele landet, men nogle områder vil blive hårdere ramt end andre.

Sideløbende med vandplanerne er også de nye naturplaner kommet i høring. Her er der tale om indsatser for ca. 2 milliarder kroner.

Patriotisk Selskab kører igen en intensiv kampagne for at sikre, at alle de af vores medlemmer, der ønsker det, får lavet høringssvar. Dette skal ses som et led i Patriotisk Selskabs arbejde for at bevare fornuftige vilkår for landbruget.

Høringen løber frem til juni 2015.

Læs mere om 2. generations vandplanerne her.

Her kan du se kort over vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2020.

Hvis du vil høre mere, eller ønsker vores hjælp til dit høringssvar, er du meget velkommen til at kontakte Kristian Petersen eller Sheila Neldeborg.