23
Nov
2019/2020: Gode resultater i turbulente tider

Patriotisk Selskabs Driftsanalyser 2019/2020 er klar og lander i disse dage i postkassen hos vores medlemmer – og hold da op et år, vi har været igennem!

For griseproducenterne blev resultaterne de bedste i mange år, hvilket var tiltrængt. Det skyldes især efterspørgslen på europæisk grisekød som følge af afrikansk svinepest i Kina.

Planteavlerne kan se tilbage på et 2019/2020 med markant stigende høstudbytter i korn og raps, men også – som forventet – med faldende priser. De stigende høstudbytter har dog bidraget til, at langt hovedparten af planteavlerne opnåede positive driftsresultater.

Fremgangen i driftsresultaterne for 2019/2020 har for de fleste kompenseret for de seneste års manglende konsolideringsevne.

Nye indtjeningsmuligheder i fokus
Det er god timing, for tiderne er turbulente, og vi kan se tilbage på et år med coronavirus og senest udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland. Begge dele vil påvirke prognoserne for de(t) kommende år.

Derfor er det positivt, at der ude på bedrifterne er fokus på, hvordan indtjeningen kan styrkes, og at der arbejdes med risikostyring og implementeres beslutninger, som kan ruste virksomhedens økonomi.

Fx har flere afdækket muligheden for nye produkter – bl.a. udvikling af planteproteiner til humant konsum.

Om Driftsanalyser 2019/2020
Driftsanalyser 2019/2020 er baseret på uddrag af 105 årsrapporter og virksomhedsanalyser fra 102 bedrifter – nærmere bestemt 57.750 ha landbrugsjord, 663 udlejningsboliger, 16.564 ha jagt, 6.149 ha skov, 14.042 stk. årssøer, 438.750 stk. smågrise fra 7-30 kg, 254.771 stk. producerede slagtesvin samt 2.429.975 stk. producerede slagtekyllinger.

Det økologiske areal i Driftsanalyser er øget, og som noget nyt har vi dermed også økologiske virksomhedsanalyser med i bogen år.

Herudover indeholder bogen en række aktuelle artikler – bl.a. om økonomien i solceller, efterlevelse af kravet om miljøledelse og hvordan du opnår et godt samarbejde med din bank.

MyBusiness
Husk, at du, hvis du får lavet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab, kan få adgang til MyBusiness. Her kan du klikke rundt i dine nøgletal og nemt danne dig et visuelt overblik over din økonomi, fx dine omkostninger i en bestemt driftsgren.

Hvordan får jeg fat i Driftsanalyser?
Du kan købe Driftsanalyser 2019/2020 hos sekretær Jette Post. Bogen koster 250 kr. for medlemmer af Patriotisk Selskab og 400 kr. for ikke-medlemmer (begge priser ekskl. moms). Alle medlemmer får tilsendt et gratis eksemplar. Hvis du er deltager i Driftsanalyser, får du to eksemplarer.

Som deltager i Driftsanalyser får du igen i år tilsendt dit ejendomsnummer via mail. Vi udsendte numrene den 20. november, så du skulle gerne have modtaget det – ellers hører vi gerne fra dig.

Driftsanalyser udsendes med Bladkompagniet, som omdeler brevene den 21. – 23. november. Hvis ikke du har modtaget bogen senest tirsdag den 24. november, hører vi også meget gerne fra dig.

Gratis webinarer med din økonomi i fokus
Vi plejer at gennemgå nøgletallene fra Driftsanalyserne til vores Økonomikonference i december. Det vil vi i stedet gøre på et gratis webinar onsdag den 9. december kl. 10-12 – læs mere og tilmeld dig her.

Herudover vil vi arrangere en række webinarer hen over vinteren og foråret om bl.a. griseøkonomi, ledelse, skat og BNBO – læs mere her. Til sammen skal disse webinarer gøre det ud for Økonomikonferencen 2020 – og så håber vi til næste år igen at kunne gennemføre konferencen, som vi plejer.