Nyheder

30. juni 2023

Til efteråret kan du igen søge tilskud til miljø- og klimateknologier

Landbrugsstyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til miljø- og klimateknologier i november. Denne gang bliver det også muligt for planteavlsbrug at søge tilskud til overdækning af gylletanke.

Landbrugsstyrelsen forventer at åbne en ny ansøgningsrunde om tilskud til en række forskellige teknologier, som har en dokumenteret miljøeffekt, til november. Den samlede pulje bliver denne gang på hele 570 mio. kr., og meldingen fra Landbrugsstyrelsen er, at muligheden for at opnå tilsagn om tilskud er rigtig god. Støtten gives til sektorerne gris, kvæg, fjerkræ, planteavl og gartneri. 

Tilskud til teltoverdækning af gylletanke

Reduktion af ammoniakudledning ved hjælp af teltoverdækning af gylletanke bliver i år et selvstændigt indsatsområde, som bedrifter inden for alle sektorer kan søge tilskud til – også planteavlsbedrifter. For at kunne opnå tilskud teltoverdækning, skal du ansøge om tilskud til en investering på mindst 100.000 kr.

Til forskel fra sidste år vil det ikke være muligt at søge om tilskud til at fremme dyrevelfærden i farestalde.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Her kan du se en oversigt over de indsatsområder, der kan søges om tilskud indenfor, fordelt på sektorer.

Alle sektorer

 • Reduktion af ammoniakudledning fra gylletanke (145 mio. kr.)

Planteavl

 • Reduktion af pesticidforbruget i planteavl (180 mio. kr.)
 • Reduktion af pesticidforbruget i kartoffelavl (25 mio. kr.)

Gris

 • Reduktion af ammoniakudledningen fra grisestalde (43 mio. kr.)

Fjerkræ

 • Reduktion af ammoniakudledning fra fjerkræsstalde (13 mio. kr.)
 • Reduktion af energiforbruget i fjerkræsstalde (45 mio. kr.)

Kvæg

 • Reduktion af ammoniakudledning fra kvægstalde (70 mio. kr.)

Gartneri

 • Reduktion af pesticidforbrug i gartnerier (11 mio. kr.)
 • Reduktion af energiforbrug i gartnerier (33 mio. kr.)
 • Reduktion af næringsstofforbruget i gartnerier (5 mio. kr.)

Fra puljen ydes 40 procent af projektets samlede tilskudsgrundlag i tilskud. Tilskudsgrundlaget beregnes på baggrund af standardomkostningerne for teknologierne, som vil fremgå af teknologilisten, der er bilag til bekendtgørelsen.

Teknologilisten

Vi forventer, at det bliver muligt at søge om tilskud til nedenstående teknologier.

Alle sektorer

 • Teltoverdækning til gylletank

Planteavl

 • Udstyr til styring af sektions- eller dyseafblænding i kombination med pletsprøjtning
 • Injektionssprøjteudstyr til sektions- eller dyseafblænding i kombination med pletsprøjtning og gradueret tildeling
 • Fronttanksudstyr til sektions- eller dyseafblænding i kombination med pletsprøjtning og gradueret tildeling
 • Kameraer til kortlægning af ukrudt
 • Aftale om kortlægning af ukrudt – se f.eks. mulighederne for kortlægning og artsbestemmelse med vores nye RoboWeedMaps-kameraer her
 • Båndsprøjtningsudstyr til marksprøjte
 • Komplet båndsprøjte
 • Sensorbaseret ukrudtssprøjte (grøn vegetation)
 • Førerløs såning og ukrudtsbekæmpelse mellem afgrøderækker
 • Robotbaseret ukrudtslugning i afgrøderækker
 • Mikro-pletsprøjtning
 • Kornradrenser
 • Radrenser
 • Optrækning og blotlægning af rodukrudt
 • Luftudstyr til sprøjtebom

Kartoffelavl

 • To- eller fire-rækket topknuser/aftopper og toptrækker kombineret med rodoverskæring
 • Stængelknusning kombineret med tildækning
 • Fire- eller seks-rækket aftopper/topknuser og fladebrænder
 • Kartoffelradrenser evt. med variabel ramme
 • Ukrudtsrensning og vækststandsning

Grise

 • Gyllekøling med linespil eller rørudslusning til stald med slagtegrise, søer og/eller smågrise
 • Biologisk eller kemisk luftrenser (syre og base eller kun syre) til stald med slagtegrise, drægtige søer, smågrise og/eller diegivende søer
 • Punktudsugning med luftrensning til konventionel stald eller intelligent konceptstald med slagtegrise
 • Gylleforsuringsanlæg til stald med slagtegrise

Fjerkræ

 • Gødningsbånd til stald med høns eller hønniker
 • Gylletank til stald med høns eller hønniker
 • Lavenergiventilation til opdrætsstald, hønsestald og slagtekyllingestald
 • LED-lys til opdrætsstald, hønsestald og slagtekyllingestald
 • Opvarmning til fjerkræsstald
 • Varmeveksler til slagtekyllingestald og opdrætsstald
 • Gastæt opbevaring af fjerkræsfoder

Kvæg

 • Fasefodring efter mælkemængde eller efter mælkens sammensætning til malkekvæg
 • Fasefordring med kraftfoder til krybber, malkerobotter eller foderautomater til malkekvæg
 • Overvågningsremme til malkekvæg
 • Vomboluser til overvågning af malkekvæg
 • Hængebanevogn/foderbånd og stationær foderblander til automatisk udfodring til malkekvæg
 • Foderrobot til automatisk udfodring til malkekvæg
 • Gylleforsuring til stald med malkekvæg og/eller slagtekalve
 • Etablering af gummigulv i stald med malkekvæg og/eller slagtekalve

Gartneri

 • Enkelt- og fler-rækket markise over frugt og bær
 • Tunneler eller plasthus til bær eller grøntsager
 • Lugerobot til ukrudtsbekæmpelse
 • Sensorvaseret udstyr til sprøjte
 • Udstyr til sensorafblænding af dyser på tågesprøjter til frugt, bær og planteskoleplanter
 • Tunnelsprøjte med recirkulering
 • Enkelt- eller to-sidet maskine til mekanisk ukrudtsbekæmpelse til frugt, bær og planteskoleplanter
 • Klimastation til varsling af sygdomme og skadedyr til grøntsager, planteskoleplanter, frugt og bær
 • Kølerum med kontrolleret atmosfære til grøntsager, frugt og bær
 • CA-lagringskasser til grøntsager, frugt og bær
 • Gardiner til isolering i væksthus
 • Højisolerende dækkemateriale til væksthus
 • Klimacomputer til væksthus
 • LED-belysning til væksthus
 • Elektronisk højtryksnatriumlamper til væksthus
 • Varmepumpe til opvarmning til væksthus
 • Gødningsblander og gødningscomputer til grøntsager, krydderurter, bær og potteplanter i væksthus (glashus, plasthus eller tunnel)
 • Gødningsblander og gødningscomputer til udplantningsplanter og planteskolekulturer i væksthus (glashus, plasthus eller tunnel) eller på containerplads
 • Gødningsudlægger med såning

Nb! Teknologilisten er ikke endelig, da udkastet til ordningens bekendtgørelsen p.t. er i høring.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte miljø-, oplands- og udtagningskonsulent Mette Dyrup Truelsen eller juridisk miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228