Nyheder

6. juli 2023

Afrikanske kolleger undrer sig over, at EU-lande ikke udnytter produktionspotentialet til fulde

Vi har netop deltaget i agri benchmarks årlige internationale konference. En af erfaringerne derfra var, at vores afrikanske kolleger, som er meget optagede af forsyningssikkerhed, står uforstående over for de begrænsninger, EU opsætter for fødevareproduktionen. Til gengæld ses et stort potentiale i arbejdet med værdikæder.

Patriotisk Selskab er en del af det internationale netværk agri benchmark, hvor vi udveksler erfaringer og arbejder for at skabe konsistent viden om landbruget. Fokus er især på produktionsomkostninger og -vilkår.

Adm. direktør Nils Rasmussen og økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen er netop vendt hjem fra netværkets årlige konference, som denne gang blev afhold i Nairobi, Kenya. Foruden kenyansk planteproduktion var nogle af emnerne på dagsordenen økonomien i præcisionsjordbrug, udfordringer med og teknologier til vanding, bæredygtighedskrav til værdikæder og EU’s målsætning om at begrænse brugen af planteværn.

Hvorfor opsætter EU begrænsninger for fødevareproduktionen?

Særligt EU’s målsætning om at begrænse brugen af hjælpestoffer såsom planteværn og gødning og de heraf afledte implikationer var et emne, der vakte debat. Mens miljøhensyn langt hen ad vejen sætter dagsordenen for den europæiske landbrugspolitik, er fødevare- og forsyningssikkerhed tungtvejende temaer hos vores afrikanske kolleger.

”Repræsentanterne fra de afrikanske lande stillede sig undrende over for vores prioritering i Europa – de forstår ikke, hvorfor vi opsætter så mange begrænsninger for vores produktion, når verden skriger efter flere fødevarer,” fortæller Nils Rasmussen.

”De undrer sig, når vi ikke udnytter potentialet i vores ellers effektive landbrugsdrift til fulde,” tilføjer Kasper Skovgaard Hansen. 

Grøn omstilling gennem krav til værdikæden

Derimod kunne mange se potentialet i arbejdet med værdikæder.

”Når virksomheder stiller konkrete krav om bæredygtighed på forskellige parametre til deres underleverandører, så rykker det noget – det kunne de fleste blive enige om,” fortæller Kasper Skovgaard Hansen videre.

På den måde kan landbruget omstille sig og samtidig få dækket de afledte omkostninger.

”Vi lytter gerne til andres erfaringer med, hvordan det kan gribes an i praksis og monitoreres, så det også giver mening for den enkelte planteavler,” siger Nils Rasmussen, som mener, at det er oplagt at skele til de internationale erfaringer på området – f.eks. med værdikæderne inden for kaffe- og sukkerproduktionen.

Forsøgsmark nær Nairobi

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228