Nyheder

28. december 2023

»Vi må stå sammen som erhverv«

2023 har været et vanskeligt år for dansk landbrug på flere parametre. Det er ikke kun en tørkebølge og sidenhen store regnmængder, der er skyllet ind over os i årets løb, men også det ene politiske udspil efter det andet: vandområdeplanerne, EU’s naturgenopretningsforordning og CO2-afgiften, som vi endnu afventer vished om. Tiltag, som snarere end at understøtte den grønne omstilling og forbedring af vores natur udvander grundlaget for en effektiv fødevareproduktion, hvor vi kan tænke og investere langsigtet.

Uvished hæmmer udviklingen

Vi havde ventet Svarer-udvalgets rapport med anbefalinger til CO2-afgiften dette efterår, men den er endnu en gang blevet udskudt. Det er da også en ganske vanskelig opgave, udvalget er kommet på – uden mulighed for at skele til fortilfælde, da der ikke findes andre lande med afgifter på biologiske processer. Der er først og fremmest en stor usikkerhed forbundet med at opgøre udledningerne. De er svære at måle – og vanskeligere endnu er det at opnå politisk enighed om, hvordan det bør gøres. Dertil kommer den store kompleksitet i forhold til en meningsfuld sammentænkning med EU-lovgivningen, hvor konkurrenceregler, herunder regler om ulovlig statsstøtte, kan komme i spil.  

Fra vi (forhåbentligt) får udvalgets anbefalinger i februar 2024, til der foreligger konkret lovgivning på området, må vi forvente, at der går endnu en rum tid. Selvom vi som jordbrugere er vant til at arbejde med uforudsigelighed som et grundvilkår – vejr og vind lader sig trods alt ikke styre – så begynder den vedvarende usikkerhed om vores fremtidige rammevilkår at tære. Uvisheden gør det svært at tænke langsigtet og investere, og frygten for konsekvenserne af den kommende CO2-afgift fylder hos mange.

Nissen flytter med

Midt i denne bølge af krav er et lyspunkt, at regeringen har droppet visionsplanen for omstilling af landbruget.

Det har imidlertid affødt en skarp reaktion fra en række grønne organisationer, som har præsenteret deres egen plan for en revolutionering af landbruget. Den indebærer bl.a. en fuld omlægning til økologi og noget nær en afvikling af den animalske produktion, og organisationerne bag lægger da heller ikke skjul på, at deres plan er skabt uden skelen til den nuværende fødevareproduktion. De erkender tilmed, at det kan medføre udflytning af produktionen til udlandet, da forbrugerne jo fortsat efterspørger animalske fødevarer. Og ja, glædelig jul, for her giver det jo sig selv, at nissen flytter med: Klimakrisen kender ikke til landegrænser.

Heldigvis har vi i Landbrug & Fødevarers 2030-plan ’Dyrk mulighederne’ et solidt, gennemtænkt og sagligt alternativ, som viser, at vi er med- og ikke modspiller i den grønne omstilling.

Tal dansk landbrug op

Som Landbrug & Fødevarers klimachef Hans Roust Thysen for nylig sagde til vores Økonomikonference med henvisning til CO2-afgiften, så er frygten for det, der kommer, formentlig værre end det, der rent faktisk kommer. Jeg tror, han har ret: Intet besindigt menneske kan have en interesse i at rive tæppet væk under dansk landbrug.

Derfor er det også Patriotisk Selskabs ønske – uden at underkende i hvilken grad den enkelte landmand kan frygte det, der kommer – at vi i landbruget vil tale hinanden op, stå sammen og mobilisere erhvervets store innovationsevne.

Grøn omstilling og ikke mindst CO2-afgiften vil fortsat fylde meget i den offentlige samtale. I landbruget må vi ruste os til at blive genstand for en voldsom retorik. Angreb, vi gør bedst i at besvare med saglighed og udsyn.

Innovative og langtidsholdbare løsninger

Som rådgivere er det først og fremmest vores opgave at rådgive om og inden for gældende lovgivning. Samtidig vil vi – i takt med at flere brikker bliver lagt i det komplicerede puslespil af krav og regler for erhvervet – gøre vores ypperste for at rådgive om omkostningseffektive, innovative og langtidsholdbare løsninger.

Patriotisk Selskab tror på landbruget. Vi tror på, at de danske landmænd, herunder selskabets medlemmer, er i stand til at tænke kreativt og innovativt og har styrken til at føre idéerne ud i livet. Vi kan, når vi står sammen.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere, kolleger og ikke mindst hele erhvervet en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Christina Ahlefeldt-Laurvig,
formand for Patriotisk Selskab

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228