Nyheder

25. marts 2024

Får du det bedste frem i dine medarbejdere? Og fungerer deres samarbejde?

Selvindsigt og indsigt i kollegernes arbejdsstile og tankegange kan forbedre såvel den enkeltes trivsel og arbejdspræstation som samarbejdet og gruppedynamikken i et team.

Vi arbejder selv kontinuerligt med det i Patriotisk Selskab, og nu tilbyder vi også at facilitere et forløb hos jer, hvor medarbejderne kan få indsigt i ikke bare deres egen, men også kollegernes adfærd og arbejdsstil.

Vi benytter os af det anerkendte og velgennemprøvede analyseværktøj DiSC.

Med en DiSC-analyse af dine medarbejdere får du belyst den enkeltes adfærd og foretrukne arbejdsstil, hvad der motiverer dem samt deres styrker og potentielle udviklingsområder. Teamet får samtidig indsigt i hinandens præferencer og nye strategier for samarbejdet.

Bedre sammenhold og samarbejde

DiSC-arbejdet er både relevant for det velfungerende team, som ønsker endnu bedre sammenhold og samarbejde, og for det kriseramte team, som har brug for nye strategier og input for at få samarbejdet tilbage på sporet.

Formålet med DiSC er bl.a.:

  • At øge den enkeltes selvindsigt og indblik i, hvordan man agerer i konflikter, hvad man motiveres af, hvad der kan presse én, og hvordan man håndterer problemer og konflikter.
  • At øge den gensidige forståelse medarbejderne imellem, forbedre samarbejdet i teamet og minimere konflikter.

Ingen personprofiler er bedre end andre i DiSC-systemet – faktisk vil I opdage, at et velfungerende team typisk er kendetegnet ved at have flere – og gerne alle de forskellige – persontyper repræsenteret. En af gevinsterne ved en DiSC-analyse er således at få øjnene op for, hvordan vi kan spille hinanden bedre.

Hvordan foregår det?

Hver medarbejder skal som forarbejde besvare en række spørgsmål på en platform stillet til rådighed af DiSC Nordic. Disse besvarelser danner grundlag for bestemmelsen af deres individuelle DiSC-profil. Ingen mennesker kan reduceres til en af analyseværktøjets fire arketyper (D-typer, i-typer, S-typer og C-typer), og derfor modtager hver medarbejder også en nuanceret rapport om deres individuelle arbejdsstil og præferencer.

Derefter faciliterer chefkonsulent Mimi Shin Jensen, der er DiSC-certificeret, et møde for de deltagende medarbejdere fra teamet. Det kunne f.eks. indgå som led i en medarbejderdag.

På mødet vil Mimi Shin Jensen præsentere de forskellige typer af personprofiler, ligesom I får konkrete forslag til, hvordan I kan optimere jeres samarbejde. Hvis I har særlige samarbejdstematikker eller udfordringer, som vil være relevante at tage op på mødet, kan det afstemmes på forhånd.

DiSC-profiler af enkelte medarbejdere

Det er naturligvis også muligt at få lavet en DiSC-profil af enkelte medarbejdere, fx i forbindelse med rekruttering. Det kan være et godt værktøj, når der skal findes en ny kollega til et eksisterende team, så du finder en, som passer ind og kan tilføje nyt til gruppedynamikken.

Tilmelding og spørgsmål

Kontakt chefkonsulent Mimi Shin Jensen, som er certificeret i DiSC-analyse, hvis du har spørgsmål eller ønsker at arrangere et individuelt tilrettelagt medarbejderforløb.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Læs privatlivspolitikken her.
Accept af privatlivspolitikken*

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228