15
Jun
3 skarpe til tilskudskonsulenten

Tilskudskonsulent Christian Bjergager har overtaget ansvaret for Patriotisk Selskabs tilskudsrådgivning. Han er forstkandidat af uddannelse og har tidligere som ansat i Naturstyrelsens tilskudsteam deltaget i en revidering af Stormfaldsordningen. Nedenfor kan du læse mere om, hvad Christian kan hjælpe dig med.

Hvilket spørgsmål bliver du oftest stillet af kunderne?
Rigtig mange ringer og spørger mig, om de kan få tilskud til et bestemt projekt, som de har planer om at gennemføre. Og det er et spørgsmål, som jeg er glad for at få. Det er selvfølgelig langt fra altid, at jeg kan svare ja – men det er stadig enormt positivt, når kunderne tager udgangspunkt i, hvilke investeringer der er nødvendige i deres virksomhed og derefter ser, om de er tilskudsberettigede frem for modsat at søge tilskud for tilskuddets skyld.

Hvis man har lagt en plan for de kommende års investeringer, er man desuden meget velkommen til at kontakte mig, så jeg kan holde øje med, om der opstår tilskudsmuligheder, der matcher de investeringer, man planlægger. Investeringen bør dog have en vis størrelse – helst være på 50.000 kr. eller derover – før det kan svare sig at søge tilskud. Ellers kan det tilskud, der opnås, hurtigt blive brugt til sagsbehandling m.v.

Hvad kan du hjælpe kunderne med?
Kort fortalt arbejder jeg i hverdagen med at søge og opnå tilskud til diverse projekter, som vores medlemmer måtte ønske at gennemføre på deres bedrift. Det er ofte miljøteknologi- og staldprojekter, fordi det er dét, som det har været muligt at søge til på det seneste. Der er også rigtig gode muligheder for at søge tilskud til energibesparende projekter. Vi har f.eks. hentet mange energibesparelser hjem på varme ved udskiftning af gamle kedler og isolering af bygninger, LED-belysning, ventilation og korntørring.

Hvad kan vi forvente os af tilskud i fremtiden?
I 2018 åbner projektstøtteordningerne under Landdistriktsprogrammet igen, og der vil som tidligere være mulighed for at søge tilskud til miljøteknologi, løsdrift i farestalde og modernisering af kvægstalde. Men der eksisterer mange flere ordninger, så igen vil jeg påpege, at man er velkommen til at henvende sig, hvis man har et konkret projekt, som jeg skal undersøge, om det er muligt at søge tilskud til. Men en ting, der er mindst lige så vigtig som at søge tilskud, er at huske at benytte sig af det, når man har fået tilsagn om støtte. Der er faktisk mange, der desværre aldrig får udført projektet eller søgt om udbetaling af støtte i tide. Det kan jeg selvfølgelig kun kraftigt anbefale, at man får gjort.

Har du spørgsmål til tilskudskonsulent Christian Bjergager? Så kontakt ham her.