14
Nov
30.000 kr. til dig, der arbejder efter pensionsalderen

Er du født i 1954, og arbejder du stadig? Så kan du få glæde af en ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., som er blevet indført for at få borgerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændige og har virkning for årgange, der når folkepensionsalderen i andet halvår af 2019 eller senere. Første udbetaling sker i andet halvår 2020.

Det er et krav, at du har arbejdet mindst 1.560 timer i løbet af året, svarende til 30 timer om ugen. For selvstændige beregnes timeantallet ud fra indtægten: Det skattepligtige overskud før renter. Timesatsen er 121,30 kr., hvilket betyder, at der skal være et overskud på mindst 189.228 kr. for at leve op til kravet på 1.560 timer.

Udover vedtagelsen af den skattefri seniorpræmie er der stillet forslag om at forhøje seniorpræmien til 42.000 kr. samt indføre en seniorpræmie i det 2. år efter pensionsalderen på 25.000 kr.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Bo Sigersted.