20
Aug
38 gode forslag til et mere klimavenligt landbrug

Hvordan kan vi vende landbrugets klimaudfordringer til klimamuligheder?

Det kan vi ved at gå i dialog med politikerne og ved selv at komme med konstruktive løsninger til fremtidens landbrug. Og det er netop, hvad landbruget – herunder en række medlemmer af Patriotisk Selskab – har gjort.

I forbindelse med et projekt faciliteret af Tænketanken Frej er landmændene kommet op med 38 gode og kreative forslag til udviklingen af dansk landbrug. Det skete på en række workshops, hvor Tommy Ahlers og Ida Auken også deltog.

Se landmændenes egne klimaløsninger

Se politikernes bidrag til landmændenes klimaløsninger

Inspiration til den enkelte bedrift
”De 38 forslag er spændende læsning – og der er faktisk mange idéer, som den enkelte landmand kan gribe. Vertical farming i tomme staldbygninger, dyrkning af grønne proteiner og kombineret brug af virkemidler fra økologisk og konventionel produktion – bare for at nævne nogle få eksempler. Patriotisk Selskab står selvfølgelig klar, hvis man har brug for hjælp til at føre et nyt projekt ud i livet”, siger direktør Christian H. Vesterager, Patriotisk Selskab.

Sammen med formand for Patriotisk Selskabs økonomiudvalg Christina Ahlefeldt-Laurvig repræsenterede han Patriotisk Selskab, da Tænketanken Frej på Egeskov Slot præsenterede de 38 forslag for Coop, Concito, Arla, Aarhus Universitet, Danmarks Naturfredningsforening, SEGES, Foreningen Plandanmark, DLG og to folketingsrepræsentanter.

Tommy Ahlers: Vi kan nå 70 %-målsætningen, hvis vi samarbejder
Christiansborg er selvfølgelig en vigtig spiller, når retningen for fremtidens landbrug skal sættes. Og skal man tro Tommy Ahlers og hans oplevelse af de workshops, han deltog i, er der masser af håb:

”Jeg var imponeret over den kreativitet og passion, jeg mødte – men egentlig ikke overrasket. Som søn af en landmand, der i 70’erne turde investere i store nye stalde med fuldautomatiserede foderanlæg, vidste jeg, det lå i erhvervet. Hvis landmændene, politikerne, forskningsverdenen og forbrugerne samarbejder, er det muligt at nå 70 %-målsætningen frem mod 2030”.