11
Okt
Økologi: Skal, skal ikke?

Hvis du overvejer at omlægge din produktion eller dele af den til økologi, så vurder fra start, hvordan du vil løse de praktiske udfordringer såsom det ekstra tidsforbrug i hverdagen, der følger med – tag forbehold for miljøregler allerede i projektets startfase – vær opmærksom på trenden ude hos forbrugeren – og sæt forudsætninger, som det er nødvendigt (og realistisk), at du kan leve op til, for at din fremtidige økologiske virksomhed kan hænge økonomisk sammen. Det var nogle af de mange pointer, der blev fremhævet til vores arrangement ”Er omlægning til økologi vejen frem?”.

Om det er en god idé at omlægge produktionen eller dele af den til økologi er naturligvis ikke noget, der kan gives overordnede retningslinjer omkring, som gælder for enhver landbrugsvirksomhed. Alligevel er der en række ”obs-punkter”, som kan veje for og imod, hvis du står og overvejer, om en omlægning er vejen frem for din virksomhed. Disse blev fremhævet til arrangementet ”Er omlægning til økologi vejen frem?”.

En omlægning kræver først og fremmest en miljøgodkendelse – omend brugen af en anmelderordning i visse tilfælde kan løse sagen. Under alle omstændigheder bør du lade miljøreglerne få en indledende plads på dagsordenen – tænke dem ind i dit projekt fra starten. På den måde undgår du at bruge en masse ressourcer på at lægge planer for et projekt, der senere viser sig ikke at kunne føres ud i livet pga. regler, fortalte seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg.

Og netop planlægningen er essentiel, når det kommer til en omlægning. Omlægning til økologi er nemlig en strategisk beslutning, påpegede virksomhedsrådgiver Per Kristensen. Hvis du først tager beslutningen om, at du gerne vil omlægge, må du sætte nogle forudsætninger for, at det skal kunne lykkes – bl.a. lægge dig fast på nogle dækningsbidrag, som det er realistisk, at du kan realisere med den nye forretning. Du må gerne være lidt pessimistisk – og hvis regnestykket stadig ser fornuftigt ud, er det et rigtig godt udgangspunkt, når samarbejdspartnere og pengeinstitutter skal involveres.

Per Kristensen fremlagde et eksempel på, hvordan et realistisk regnestykke for en økologisk landbrugsvirksomhed kan se ud – og uden at han medregnede de gode muligheder, der er for at få tilskud til finansieringen i øjeblikket, så eksemplet så rentabelt ud, at det sagtens ville kunne præsenteres for banken.

Fortsætter den økologiske trend?
Men det er naturligvis ikke udelukkende det økonomiske, der skal tages højde for i beslutningsprocessen. Mange undervurderer eksempelvis tidsforbruget, samt hvad man skal bruge af arbejdskraft i en økologisk produktion, påpegede svinekonsulent Kasper Nordtorp under sit indlæg om økologisk svineproduktion i et praktisk perspektiv.

Derudover må du – hvis du overvejer en omlægning – også forholde dig til, at økologi nu en gang er en trend dikteret af forbrugeren. Økologi er stort i øjeblikket – men vi kan teknisk set ikke vide, om det fortsætter med at være populært, herunder om de gode tilskudsmuligheder for økologisk produktion varer ved. Ikke mindst er det svært at sige, hvor meget udbuddet af økologi stiger, og om markedet bliver mættet.

Teamleder (miljø, natur & husdyr) Tine Zimmermann afsluttede mødet med at konstatere, at økologi har nogle udfordringer i forhold til klima, og at det kunne tyde på, at faktorer som eksempelvis bæredygtighed og klima i fremtiden får en betydning for forbrugerens indkøb – og heraf måske endda kan få sine egne ”mærker” på linje med det røde øko-mærke.

Målrettet rådgivningspakke: Er økologi det rigtige for DIN virksomhed?
Vi tilbyder en rådgivningspakke bestående af 2 møder af 2 timers varighed med 2-3 konsulenter for 6.000 kr. Til møderne er der fokus på at afklare, om økologi er vejen frem for din virksomhed – samt ikke mindst hvilke strategiske overvejelser, du skal gøre dig, inden omlægningen gennemføres. De 2-3 konsulenter, der deltager i møderne, udvælges nøje, så deres kompetencer passer sammen med det, der måtte være behov for i lige præcis din virksomhed. Læs mere her.