23
Jun
Foreløbige tal til Driftsanalyser 2019/2020

Udbyttet var godt i 2019, men tjente du nok?