13
Mar
Birgitte Steenberg

Uddannelse
Kontorassistent med speciale i administration/receptionist, faglært tjener

Kompetenceområder:

  • Reception og omstilling
  • Booking af og servicering i forbindelse med møder og kurser
  • Diverse indkøbsfunktioner
  • Diverse sekretæropgaver
  • Ad hoc-opgaver for sekretariatschef
  • Diverse HR-opgaver
  • Diverse opgaver for kommunikation