13
Mar
Erik Andkær Pedersen

Uddannelse
Cand.agro, merkonom i markedsføring, lederuddannelse

Kompetenceområder:

  • Landsdækkende produktionsrådgivning
  • Reduceret jordbehandling
  • Frøavl
  • Roedyrkning