04
Nov
Erik Willadsen

Uddannelse
Jordbrugsteknolog, cand.agro

Kompetenceområder:

  • Fællesskemaer
  • Korrektion i efterafgrøder og fællesskemaer
  • Naturvenlige støtteordninger
  • MVJ, skov- og naturpleje
  • Jordprøver og N-min
  • Kornsyn

Specialer:

  • Biodiversitet
  • BNBO
  • Klima- og lavbundsjorder