04
Nov
Erik Willadsen

Uddannelse
Jordbrugsteknolog, cand.agro

Kompetenceområder:

 • Fællesskemaer
 • Korrektion i efterafgrøder og fællesskemaer
 • Naturvenlige støtteordninger
 • MVJ, skov- og naturpleje
 • Jordprøver og N-min
 • Kornsyn
 • CAP-reformen
 • Plantefaglige snitflader til jura (herunder kontrakter og BNBO)

Specialer:

 • Biodiversitet
 • BNBO
 • Klima- og lavbundsjorder