13
Mar
Jan Nielsen

Uddannelse
Landbrugstekniker, grønt bevis fra Nordisk Landboskole.

Kompetenceområder:

  • Landsdækkende produktionsrådgivning
  • Mark- og gødningsplaner
  • Fællesskemaer
  • Udsæd, gødning og planteværn
  • Kornsyn

Specialer:

  • Husdyrgødning
  • Frøavl
  • Bedriftsnær ledelse