13
Mar
Jan Nielsen

Uddannelse
Landbrugstekniker, grønt bevis fra Nordisk Landboskole.

Kompetenceområder:

  • Landsdækkende produktionsrådgivning
  • Husdyrgødning
  • Bedriftsnær ledelse