13
Mar
Jette Post

Uddannelse
Kontorassistent

Kompetenceområder:

  • Afgrødenyt
  • Tekst- og billedbehandling
  • ISO ansvarlig
  • Sekretær for planteavlsudvalg og husdyrbrugsudvalg
  • Intern auditor