25
Apr
Kamilla From-Nielsen

Uddannelse
Cand.merc.jur., miljø (erhvervsjurist)

Kompetenceområder:

 • Miljøret
  • Planret og fysisk planlægning
  • Miljøbeskyttelse og erhvervsregulering
  • Ekspropriation og ledningsret
  • Vejlovgivning og adkomst/rådighed over fast ejendom
  • Naturbeskyttelse og adgangsregler
  • Håndhævelse og myndighedsbehandling
 • Klagesager og forvaltningsret
  • Påbudssager
  • Klagesager i forbindelse med myndighedsafgørelser
 • Jagt og vildt
 • Godkendelse af listevirksomheder
 • APV (arbejdspladsvurdering)
 • Tilskudsordninger
 • BNBO
 • ESG