01
Maj
Karen Linddal Pedersen

Uddannelse
Kandidat i landbrugsvidenskab, lederuddannelse

Kompetenceområder:

  • Landsdækkende produktionsrådgivning
  • Mark- og gødningsplaner
  • Fællesskemaer
  • Udsæd, gødning og planteværn

Specialer:

  • Produktionsøkonomi planteavl
  • Vinterraps
  • Frøavl
  • Sukkerroer