13
Mar
Karsten Sørensen

Uddannelse
Registreret revisor, landbrugstekniker.

Kompetenceområder:

  • Skat
  • Driftsøkonomi
  • Budget
  • Generationsskifte og ejendomsoverdragelse
  • Opgørelse af ejendomsavance