06
Jan
Kristian Bak Larsen

Uddannelse
cand.oecon.agro.

Kompetenceområder:

  • Driftsøkonomi
  • Budget
  • Finansiering