28
Maj
Mette Dyrup Truelsen

Uddannelse 
Cand.agro.
Certificeret klimarådgiver

Kompetenceområder:

  • Miljøgodkendelser, miljøtilladelser og anmeldelser (husdyrbrug)
  • Miljøtilsyn
  • Generelle miljøspørgsmål
  • Etablering af større anlæg (vindmøller/biogasanlæg)
  • ESG
  • BNBO
  • Oplands- og udtagningsprojekter
  • Vådområder og minivådområder
  • Godkendelse af listevirksomheder
  • Tilskudsordninger