28
Maj
Mette Dyrup Truelsen

Uddannelse 
Cand.agro.

Kompetenceområder:

  • Miljøgodkendelser, miljøtilladelser og anmeldelser (husdyrbrug)
  • Miljøtilsyn
  • Generelle miljøspørgsmål
  • Etablering af større anlæg (vindmøller/biogasanlæg)
  • Godkendelse af listevirksomheder
  • Tilskudsordninger