13
Mar
Mette Nellemann

Uddannelse
Kontorassistent suppleret med diverse merkonomfag.

Kompetenceområder:

  • Skatteregnskaber
  • Årsrapporter
  • Budgetter
  • Virksomhedsanalyser
  • Bogføring