03
Nov
Michael Strange Hansen

Uddannelse
Regnskabsassistent, professionsbachelor i Finans

Kompetenceområder:

  • Skatteregnskaber
  • Årsrapporter
  • Budgetudarbejdelse og budgetopfølgning
  • Bogføring
  • Dødsboopgørelser