13
Mar
Morten Holmgaard

Uddannelse
Landbrugstekniker, merkonom i finansiel planlægning

Kompetenceområder:

  • Forsøgsansvarlig
  • Kalkkort og gradueret kalkning
  • Forsøgs- og udviklingsarbejde
  • Firmaforsøg
  • Jordprøver inkl. Dexter og N-min
  • Demonstrationsareal Bramstrup
  • Kornsyn