01
Mar
Peter Sigvardt

Uddannelse
Cand.jur. 2020
Jordbrugsteknolog, merkonom

Primære arbejdsområder:

  • Forpagtning og aftaleret, herunder udbud af forpagtning
 • Miljøret
  • Planret og fysisk planlægning
  • Miljøbeskyttelse og erhvervsregulering
  • Ekspropriation og ledningsret
  • Vejlovgivning og adkomst/rådighed over fast ejendom
  • Naturbeskyttelse og adgangsregler
  • Håndhævelse og myndighedsbehandling
 • Klagesager og forvaltningsret
  • Påbudssager
  • Klagesager i forbindelse med myndighedsafgørelser