01
Mar
Peter Sigvardt

Uddannelse
Cand.jur. 2020
Jordbrugsteknolog, merkonom

Primære arbejdsområder:

  • Forpagtning og aftaleret, herunder udbud af forpagtning
  • Moms- og afgiftsret
  •  Miljøret
   • Planret og fysisk planlægning
   • Miljøbeskyttelse, BNBO og erhvervsregulering
   • Ekspropriation og ledningsret
   • Vejlovgivning og adkomst/rådighed over fast ejendom
   • Naturbeskyttelse og adgangsregler
   • Håndhævelse og myndighedsbehandling
  • Klagesager og forvaltningsret
   • Påbudssager
   • Klagesager i forbindelse med myndighedsafgørelser