03
Feb
Rikke Bjerre Gade

Uddannelse
Cand.jur. 1998
Fhv. advokat

Primære arbejdsområder:

  • Lejeret
  • Familie- og arveret
  • Generationsskifte
  • Dødsbobeskatning