13
Mar
Rikke Toft Stripp

Uddannelse
HD i regnskab, kontorassistent med regnskab som speciale.

Kompetenceområder:

  • Årsrapporter for personer og selskaber
  • Skatteregnskaber
  • Budgetudarbejdelse og opfølgning
  • Budgetsystemer og økonomirapportering
  • Økonomisk rådgivning