02
Nov
Thyge Feldskou Autzen

Uddannelse
Cand.silv.

Kompetenceområder:

  • Energiafgrøder og skovbrug
  • Biotop- og naturplaner
  • Natur- og vildtpleje, §3 områder, fredninger
  • Landdistriktsudvikling (LDU) og fundraising
  • Vandplaner og vandløb
  • Vådområder og minivådområder
  • Oplandskonsulentprojekter