12
Mar
Vathsala Varnakulasingam

Uddannelse
Læser akademimerkonom og økonomi- og ressourcestyring, regnskabsassistent suppleret med merkonomfag.

Kompetenceområder:

  • Udarbejdelse af skatteregnskaber
  • Årsrapporter
  • Bogføring og registrering
  • Virksomhedsanalyser
  • Ø90 – superbruger