12
Mar
Vathsala Varnakulasingam

Uddannelse
Kontorudddannelse med regnskab som speciale, suppleret med akademi- og merkonomfag.

Kompetenceområder:

  • Udarbejdelse af skatteregnskaber
  • Årsrapporter
  • Controlling og bogføring
  • Udarbejdelse af budgetopfølgning
  • Digitalisering af bedrift
  • Kendskab til diverse regnskabssystemer