22
Jun
A/S og ApS: Hvis du bliver uenig med de andre ejere

Hvis du driver en virksomhed i selskabsform (A/S eller ApS) sammen med en eller flere andre, så bør I have en ejeraftale. Det er dét, der tidligere hed en aktionæroverenskomst eller anpartshaveroverenskomst.

En ejeraftale er rigtig god at have – faktisk nærmest uundværlig – hvis der opstår uenigheder om fx driften, ledelsen, aflønningen eller salg af kapitalandele mellem dig og de andre aktionærer/anpartshavere. Det er selvfølgelig ikke planen, at I skal blive uenige – men en ejeraftale giver jer nogle bestemmelser at følge, hvis det alligevel skulle ske.

Hvad kan en ejeraftale indeholde?
En ejeraftale kan indeholde bestemmelser om nærmest hvad som helst, og den kan også tage hensyn til, at du og de andre aktionærer/anpartshavere ikke nødvendigvis er ”ligeværdige” – altså ikke har lige store kapitalandele.

Følgende bestemmelser kan især være gode at have med i ejeraftalen:

 • Ledelsesforhold, dvs. valg af bestyrelse og udpegning af direktør
 • Tegningsregel og hvem der forestår den daglige drift
 • Hvad ”daglig drift” omfatter, og hvad der kun kan besluttes af en bestyrelse
 • Arbejdstid og retten til at varetage andre opgaver, fx tillidshverv
 • Aflønning og ”frynsegoder”
 • Feriepolitik
 • Udbyttepolitik
 • Kursfastsættelse
 • Beskyttelse af minoritetskapitalejere
 • Hvad der skal ske ved alvorlig sygdom og død
 • Begrænsninger i omsætteligheden af kapitalandelene i form af køberet, forkøbsret og eventuel købs- og salgspligt, hvis en forkøbsret ikke udnyttes, og der ikke er andre købere
 • Langsigtet strategi hvad angår konsolidering, generationsskifte, kapitaludvidelse og nye kapitalejere
 • Konsekvenserne af at bryde ejeraftalen
 • Konfliktløsning

 

Det er vigtigt, at du overholder aftalen. Bryder du aftalen, kan det få civilretlige konsekvenser – det kan fx være i form af et krav om erstatning til de andre aktionærer/anpartshavere og måske tvangsmæssig afståelse af din anparts- eller aktiepost.

Spørgsmål
Har dit selskab en ejeraftale, der trænger til et serviceeftersyn – eller mangler I en ejeraftale – så kontakt endelig juridisk seniorkonsulent Claus Munk.