14
Nov
Årets Driftsanalyser er udkommet

Af udviklingsdirektør Peter Borreby

Dystre prognoser bør modvirkes med forretningsudvikling

Driftsanalyser - hel forside
2013/2014 har været et af de bedre år rent indtjeningsmæssigt. Men prognoserne spår samtidig om en mere dyster fremtid, hvor indtjeningen vil komme under pres grundet udsigten til et fald i afregningspriserne. Selvom de ellers meget svingende afregningspriser har befundet sig i den bedre ende de seneste år, har landbruget som helhed ikke formået at opbygge et beredskab, der kan kompensere for det fald, der er udsigt til.

”Det er uheldigt”, siger udviklingsdirektør Peter Borreby, ”særligt når det ses i sammenhæng med de afdragsfrie lån, som mange har optaget før finanskrisens tid – og som det snart er tid til at afdrage på”.

Selvom renten i øjeblikket er historisk lav, så er gældens størrelse fortsat en udfordring for landbruget, og derfor er det tid til at tænke i nye baner og se sin bedrift i et nyt lys, fremhæver Peter Borreby. ”Man må finde alternative måder, hvorpå man kan udvikle sin forretning og dermed forbedre sin indtjening”, siger han.

 

 

Og netop i denne sammenhæng kan Driftsanalyser være behjælpelige: ”Driftsanalyserne viser den reelle indtjening i en lang række virksomheder, både i Danmark og i udlandet, og derfor udgør de et unikt sammenligningsgrundlag for enhver bedrift. Man kan derfor bl.a. bruge dem til at finde potentielle områder, hvorpå man kan udvikle sin forretning”.

Detaljer tæller
Af Driftsanalyser fremgår store forskelle mellem de enkelte landbrugsvirksomheders indtjening; forskelle, det kan være svært at udpege en enkelt årsag til. Derimod er det som oftest summen af mange små forbedringer og blikket for detaljen, der fører til, at nogle bedrifter klarer sig bedre end andre.

”Via Driftsanalysers specifikationer af bidraget fra 18 forskellige afgrøder kan den enkelte bedrift sammenligne sig med andre helt ned i detaljen”, udtaler Peter Borreby.

Rammevilkår rammer kornafgrøderne
Bl.a. frøafgrøderne har klaret sig godt i året, der er gået. Anderledes dystert ser det ud for kornafgrøderne, som udgør ca. 62 % af arealet i analyserne. Der er således ingen kornafgrøder at finde blandt de ti bedste afgrøder.

”Særligt her har de danske rammevilkår stor betydning, og en sammenligning med andre europæiske lande viser med tydelighed, at rammevilkårene er en hindring for en bæredygtig udvikling i resultaterne”, siger Peter Borreby.

Økonomikonference med oplæg og debat
Ved Patriotisk Selskabs Økonomikonference, der afholdes den 4. december 2014, er det netop også likviditetsudfordringer og forretningsudvikling, der vil blive sat i fokus: Hvordan man kan forbedre sin indtjening i den økonomiske nedgangstid, vi befinder os i.

Bl.a. vil Patriotisk Selskabs administrerende direktør Nils Rasmussen uddybe prognoserne for de kommende år, mens udviklingsdirektøren vil sætte i fokus, hvordan man kan udvikle sin virksomhed med succes trods likviditetsudfordringer. Direktør hos Gram Slot, Svend Brodersen, vil fortælle om Gram Slots vej fra slot til succesfuld forretning – og ikke mindst om, hvad der kunne have gjort vejen lettere. Herudover vil et ekspertpanel sætte fokus på, hvordan man bedst håndterer likviditetsudfordringer.

Tilmeld dig årets Økonomikonference og se det spændende program.