06
Maj
Åbnet for ansøgninger til natur- og miljøprojekter

Af miljøkonsulent Kristian Petersen

Så er der åbnet for ansøgninger til natur- og miljøprojekter. Fra 1. maj til 1. august 2013 er det muligt at indsende ansøgning om tilskud og dermed få del i de 13 mio. kr., der er afsat til puljen for i år. Af årets pulje kan 1 mio. kr. bruges til projekter om særlige levesteder for dyrearter.

Ordningen er en del af Grøn Omstilling, der skal øge indsatsen på natur- og miljøområdet. I ordningen, kan der søges om tilskud til følgende projekttyper:

  • Planlægning af natur- og miljøprojekter
  • Naturplaner
  • Særlige levesteder for dyrearter
  • Græsningsprojekter
  • Beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø
  • Jordfordeling

 

Natur og miljøprojekter

Vær opmærksom på, at projektet skal være helt afsluttet og alle regninger betalt senest 1. august 2015.

Et projekt kan allerede begynde, når NaturErhvervstyrelsen kvitterer for modtagelsen af ansøgningen. I så fald udstedes der en igangsætningstilladelse i forbindelse med kvitteringsbrevet, som gør det muligt at gå i gang med projektet for egen regning og risiko. Ansøgninger skal indsendes på et særligt ansøgningsskema.

Læs mere om ordningen her

For yderligere oplysninger – kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen, tlf. 6315 5400 eller krp@patriotisk.dk