07
Jul
Ændret ansættelsesforhold: Husk skriftlig besked

Af juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at give dine medarbejdere skriftligt ansættelsesbevis, når der er tale om ansættelser af over en måneds varighed og med en gennemsnitlig arbejdstid på over 8 timer om ugen. Ansættelsesbevisloven indeholder en række krav til indholdet af ansættelsesbeviset. Manglende overholdelse kan udløse et godtgørelseskrav fra medarbejderen på 13-20 ugers løn.

Vær opmærksom på, at dine ansatte også har krav på skriftlig besked ved ændringer i ansættelsesforholdet. Laves der ændringer i forhold til fx arbejdstid, løn eller arbejdsfunktion, skal der derfor laves et tillæg til ansættelseskontrakten herom. Fristen herfor er en måned efter, at ændringen træder i kraft.

Hos Patriotisk Selskab står vi gerne til rådighed for råd og vejledning.