28
Aug
Ændret Natura 2000-bekendtgørelse – høringsfrist 17/9

Alle høringssvarene vedrørende grænsejusteringen af Natura 2000-områderne er nu behandlet – både dem fra høringsrunden i september 2017 og maj 2018.

Der er udarbejdet både et generelt høringsnotat samt høringsnotater for de enkelte Natura 2000-områder. Heri kan du læse, hvad der har været foreslået af ændringer, og hvad det er blevet besluttet at gennemføre. Se høringsnotaterne her.

For at få formalia på plads i forbindelse med grænsejusteringerne har Miljø- og Fødevareministeriet desuden ændret selve bekendtgørelsen om Natura 2000. Den ændrede bekendtgørelse er sendt i høring frem til den 17. september 2018. Her kan du se høringsmaterialet.

Hvis du ønsker en dialog om høringen, er du velkommen til at ringe til teamleder Kristian Petersen.