21
Okt
Ændring af momsfristerne

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

I forbindelse med aftalen om regeringens Vækstplan DK er momskreditreglerne for små og mellemstore virksomheder blevet ændret.

Fristen for mellemstore virksomheder hæves
Angivelsesfristen for de mellemstore virksomheder hæves, hvilket betyder, at de mellemstore virksomheder fra 2014 først skal angive moms den 1. i den tredje måned efter periodens udløb. Dermed skal momsen for januar kvartal 2014 senest angives og betales mandag den 2. juni 2014. Fristen er forlænget, da den 1. juni falder på en søndag.

Fristerne er herefter:

Periode Tidligere afregningsdato Ny afregningsdato
1.   kvartal 10.   maj 1.   juni
1.   kvartal 17.   august 1.   september
1.   kvartal 10.   november 1.   december
1.   kvartal 10.   februar 1.   marts

 

Forhøjelse af omsætningsgrænse for mindre virksomheder
Mindre virksomheder alene skal afregne moms hvert halve år. Grænsen for halvårlig afregning hæves fra 1. januar 2015 fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr.

Det betyder, at disse virksomheder således vil have sidste kvartalsvise afregning af moms for oktober kvartal 2014, som skal angives og betales senest den 2. marts 2015. Fristen er forlænget, da den 1. marts 2015 falder på en søndag. Herefter skal de først afregnes moms den 1. september 2015, da de overgår til halvårlig afregning for 1. halvår 2015.

Forhøjelse af omsætningsgrænsen for mellemstore virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 15 mio. kr. og 50 mio. kr. vil fra og med 2014 overgå fra månedlig afregning til kvartalvis afregning. Disse virksomheder vil således have sidste månedsvise afregning af moms for december 2013. Denne afregning skal ske senest den 27. januar 2014. Fristen er forlænget, da den 25. januar 2014 falder på en lørdag. Første gang, de omfattede virksomheder skal afregne moms kvartalsvis, er for januar kvartal 2014, hvor momsen skal angives og betales senest den 2. juni 2014.

For yderligere oplysninger – kontakt seniorkonsulent Palle Offersen.