24
Mar
Ændring af vandområdeplaner og KORT høringsfrist

Miljøstyrelsen har på baggrund af henvendelser fra nogle få kommuner tilrettet vandområdeplanerne. Efter Styrelsens eget udsagn er der tale om justeringer, der vedrører indsatser fra første planperiode, som burde have været videreført til anden planperiode. Det kan konkret betyde, at vandløb skal genåbnes, at et antal fysiske spærringer skal fjernes, og at der skal foretages vandløbsrestaureringer.

På Fyn er ca. 8 vandløbsstrækninger påvirket, på Sjælland er det ca. 19, på Lolland/Falster er det 4 og i Jylland er der tale om et større antal. Hos Patriotisk Selskab har vi allerede identificeret, at flere af vores medlemmer vil blive påvirket af ændringerne.

Høringsfristen er den 4. april. Ændringerne i vandområdeplanerne har ikke været meldt bredt ud, Vi er derfor i gang med at dykke ned i de juridiske forhold og undrer os over, at der ikke er foretaget en høring af parter med en væsentlig og individuel interesse i sagerne.

Hvad gør du?
Vi opfordrer til, at du her tjekker, om ændringerne af vandområdeplanerne berører din virksomhed.

Hvis de gør, bør du kontakte seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg eller seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.