30
Mar
Ændring af vandområdeplaner – høring forlænget

Vi har tidligere meldt ud, at Miljøstyrelsen har ændret i vandområdeplanerne, og at høringsfristen er den 4. april. Den er blevet rykket til tirsdag den 2. maj.

Ændringerne i vandområdeplanerne kan konkret betyde, at vandløb skal genåbnes, at et antal fysiske spærringer skal fjernes, og at der skal foretages vandløbsrestaureringer. Det er derfor vigtigt, at du, hvis ændringerne påvirker din virksomhed, hurtigst muligt henvender dig til seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg eller seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.

Se her, om ændringerne påvirker din virksomhed.