25
Feb
Ændringer af vandløbsregulativer på vej

Hos Patriotisk Selskab er vi blevet opmærksomme på, at nogle kommuner er i opstartsfasen med at revidere deres vandløbsregulativer. Ændringer af vandløbsregulativer kan betyde forringelser i forhold til afvanding af landbrugsarealer. Det er derfor vigtigt, at du er fuldt ud opmærksom på ændringerne i de regulativer, der vedtages. Som høringsberettiget kan du også komme med forslag til forbedringer af vedligeholdelsen af vandløbene, og vi anbefaler derfor, at du holder dig orienteret om processen i din kommune og så vidt muligt søger indflydelse for at sikre din afvanding. Dette kan du evt. gøre via lokale vandløbslav.

Hvis du vil have information om, hvordan du bedst får indflydelse på vedligeholdelsen af dine vandløb, så kontakt din kommune. Hos Patriotisk Selskab står vi desuden gerne til rådighed med sparring og rådgivning. Kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen, hvis du har spørgsmål.