27
Jun
Ændringer til Miljøteknologiordningen

Af miljøkonsulent Kristian Petersen  

I forhold til den artikel, vi tidligere har bragt om den “nye” Miljøteknologiordning (se her), er der kommet et par rettelser og ændringer.

Ændringerne betyder bl.a.,

• at det nu er muligt at søge til radrenser med kamerastyring og evt. GPS. Til dette er der afsat 10 mio. kr.

• at det nu også er muligt at søge til spot/pletsprøjtningsudstyr. Til dette er der afsat 8 mio. kr., men sensorer hører også under denne pulje.

• at minimumskravet til investeringer i miljøteknologi i nye og totalrenoverede stalde er sænket fra 800.000 kr. til 500.000 kr. Det betyder, at flere og mindre landbrug kan få gavn af ordningen. Der gives tilskud til bl.a. gyllekøling, forsuring, ventilation, afkast, foderoptimering, luftrensning, lys m.m.

• at det forstsat er muligt at søge støtte til lugtreduktion, tilbageholdelse af næringsstoffer, reduceret emission af klimagasser m.m.

For yderligere oplysninger – kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen