27
Mar
Afgasset biomasse danner ikke altid flydelag

Det er et krav i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen, at din gyllebeholder enten har fast overdækning (teltoverdækning, flydedug el. lignende) eller naturligt flydelag – og kravet gælder også, selv om der opbevares afgasset biomasse i gyllebeholderen.

I forbindelse med en tilsynskampagne i Nordfyns Kommune undersøgte kommunen, om afgasset biomasse selv kan danne et naturligt flydelag. Kampagnen omfattede 42 gyllebeholdere med afgasset biomasse. I 57 % af tilfældene havde gyllebeholderne tilstrækkeligt fyldelag, mens 43 % af de undersøgte gyllebeholdere ikke havde.

Flere af ejerne af gyllebeholderne fortalte, at de havde gode erfaringer med at tilføre materiale med meget halm i til beholderen som hestegødning og minkhalm (dvs. halm fra under minkburene). I forbindelse med tilføringen gjorde de ikke yderligere tiltag som fx at omrøre.

Du kan derfor ikke være sikker på, at den afgassede biomasse i sig selv danner et naturligt flydelag, og det er heraf noget, du skal være opmærksom på.

Kontakt teamleder Tine Zimmermann, hvis du har spørgsmål.